Marina Delphia - cennik


1. Postój jachtu w sezonie letnim: 4,0 zł za 1 m długości

 • Zniżka w przypadku rezerwacji postoju powyżej miesiąca: 10%
 • Zniżka dla rezydentów (powyżej 5-ciu miesięcy): 35 %

2. Postój jachtu w sezonie zimowym (wyslipowany jacht): 1,5 zł za 1 metr długości

 • Zniżka w przypadku rezerwacji postoju na cały sezon: 15%

3. Dodatkowa zniżka dla właścicieli jachtów typu Delphia (do pkt. 1 i 2) - 10%

4. Parking samochodowy (niestrzeżony):

 • doba:  20 zł
 • 1-wsza godzina gratis; każda następna:  2 zł
 • abonament:  160 zł za 1 miesiąc
 • abonament dla rezydentów:  80 zł za 1 miesiąc

5.Toaleta z prysznicem: 5 zł / osoba (Kaucja za klucz - 20 zł)

6. Wynajem kompresora oraz innych elektronarzędzi:  50 zł / doba

7. Wynajem ciśnieniowego urządzenia myjącego (bez obsługi):  50 zł / godz.

8. Wynajem ciśnieniowego urządzenia myjącego (z obsługą):  80 zł / godz.

9. Wynajem wózków do masztów:  30 zł / operacja

10. Robocizna (przy pracach prostych i pomocniczych):  40 zł / godz.

11. Prąd na nabrzeżu

 • jednofazowy:  5 zł / doba
 • trójfazowy:  15 zł / doba

12. Ogłoszenie na tablicy „Informacje Mariny” za 1 miesiąc:

 • A3: 15 zł
 • A4: 10 zł
 • A5: 5 zł

13. Umieszczenie reklamy na terenie Mariny:  do negocjacji

14. Pozostałe usługi żeglarskie do uzgodnienia w biurze Mariny Delphia Yachts.

INFORMACJE DODATKOWE

 1. Opłaty za postój i dodatkowe usługi nalicza się zgodnie ze wskazaniami powyżej.
 2. Warunkiem skorzystania z jakiejkolwiek zniżki przewidzianej w cenniku jest uiszczenie opłaty z góry.
 3. Sezon letni obejmuje okres od 01 maja do 31 października, a sezon zimowy od 01 listopada do 30 kwietnia.
 4. W przypadku krótszego niż zdeklarowany postój zwrot uiszczonej opłaty w całości lub w części nie przysługuje.
 5. Na usługi dodatkowe brak jest zniżek.
 6. Opłata dla jednostek wielokadłubowych naliczana jest jako 1,5 stawki podstawowej.

 

nnnnn

nnnnn