Delphia Yachts – dane kontaktowe

Stocznia: Delphia Yachts Kot sp. j.

Biuro w Warszawie:

ul. Żurawia 6/12, 00-503 Warszawa
Tel/fax: +48 (22) 420 35 05
e-mail:delphiayachts@delphiayachts.eu

Oddział w Olecku:

ul. Kościuszki 63
19-400 Olecko

Sekretariat:
Tel.: +48 (87) 520 74 00 
Fax: +48 (87) 520 21 77
e-mail:delphiayachts@delphiayachts.eu

Dział sprzedaży: +48 (87) 520 74 12

Księgowość: +48 (87) 520 74 37

NIP: 847 14 05 195
KRS: 0000247930, Sąd Rejonowy dla m-sta stoł. Warszawy XII Wydział Gospodarczy
Nr konta: mBank S.A. 33 1140 1111 0000 5614 6200 1001

Formularz kontaktowy