Informacje o przetargach

 

Przetarg z dnia 23.08.2016 - Budowa Centrum Badawczo Rozwojowego

Informujemy o ogłoszeniu przetargu na budowę Centrum Badawczo Rozwojowego w firmie Delphia Yachts. Zainteresowane podmioty zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami przetargu i składania ofert.

Akualizacja z dnia 12.09.2016.

Zmieniono:

1) (Wydłużono) termin nadsyłania ofert: do dnia 28 września 2016r.,

2) Dodano załącznik: projekt budowalny.

Aktualizacja z dnia 28.09.2016. Dodano załącznik: Protokół z otwarcia ofert na budowę Centrum Badawczo-Rozwojowego

Aktualizacja z dnia 14.10.2016. Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przedmiot: BUDOWA CBR WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU WG PROJEKTU BUDOWLANEGO I POZWOLENIA NA BUDOWĘ. Dodano załącznik: Protokół z postępowania wyboru wykonawcy

Ogłoszenie z dnia 14.10.2016 - Zaproszenie do składania ofert.

Informujemy o ogłoszeniu przetargu na budowę Centrum Badawczo Rozwojowego wraz z zagospodarowaniem terenu wg projektu budowlanego i pozwolenia na budowę w firmie Delphia Yachts. Zainteresowane podmioty zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami przetargu i składania ofert.

Aktualizacja z dnia 18.11.2016 r. – informujemy  o wyniku przetargu na budowę CBR. Załącznik do pobrania: ,,Protokół z postępowania wyboru wykonawcy na budowę CBR”.

Aktualizacja z dnia 7.11.2016 r. - Delphia Yachts informuje o otwarciu ofert złożonych do przetargu na budowę Centrum Badawczo-Rozwojowego.

Przetarg z dnia 17.10.2016 – Dostawa maszyn CNC – do Centrum Badawczo-Rozwojowego

 

Aktualizacja z dnia 15.12.2016 r. informujemy o unieważnieniu przetargu na dostawę maszyn CNC – za zaistniałą sytuację przepraszamy. Przetarg zostanie wznowiony w bazie konkurencyjności. Załącznik do pobrania: ,,Protokół z unieważnienia postępowania wyboru wykonawcy na dostawę maszyn CNC do CBR”.

Aktualizacja z dnia 21.11.2016 r. - Wznowienie przetargu. Dotyczy zaproszenia do składania ofert na dostawę maszyn CNC do Centrum Badawczo-Rozwojowego. Zapraszamy do składania ofert na dostawę maszyn do CBR Załącznik: ,,Ogłoszenie konkursowe z dnia 21.11.2016 r. na dostawę maszyn CNC do CBR”.

Aktualizacja z dnia 18.11.2016 r. – informujemy o unieważnieniu przetargu na dostawę maszyn CNC – za zaistniałą sytuację przepraszamy. Przetarg zostanie wznowiony” Załącznik do pobrania: ,,Protokół z unieważnienia postępowania wyboru wykonawcy na dostawę maszyn CNC do CBR”.

Aktualizacja z dnia 7.11.2016 r. - Delphia Yachts informuje o otwarciu ofert złożonych do przetargu na Dostawę maszyn CNC. Plik do pobrania poniżej - Protokół z otwarcia ofert na dostawę maszyn CNC 28.10.2016.

17.10.2016

Informujemy o ogłoszeniu przetargu na dostawę maszyn CNC – do Centrum Badawczo Rozwojowego  w firmie Delphia Yachts.

Zainteresowane podmioty zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami przetargu i składania ofert.

UWAGA: W wersji pliku "Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert na przedmiot: Dostawa maszyn CNC do Centrum Badawczo Rozwojowego" opublikowanej w dniu 17 października 2016 r wystąpiła pomyłka pisarska: Termin otwarcia ofert nie może być krótszy niż termin składania ofert. Zatem Termin otwarcia ofert to 28 października 2016 r.

Przetarg z dnia 18.10.2016 – Wykonanie instalacji na terenie Centrum Badawczo-Rozwojowego - godzina 12.00

Informujemy o ogłoszeniu przetargu na Wykonanie instalacji Centrum Badawczo Rozwojowego  w firmie Delphia Yachts. Zainteresowane podmioty zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami przetargu i składania ofert.

Aktualizacja z dnia 18.11.2016 r. - informujemy o unieważnieniu przetargu z dnia 18.10.2016 r. - na wykonanie instalacji w CBR. Załącznik do pobrania: ,,Protokół z otwarcia ofert”.

Przetarg z dn.18.10.2016 r. na wykonanie instalacji oświetlenia na terenie Centrum Badawczo Rozwojowego - godzina 12.00

Informujemy o ogłoszeniu przetargu na Wykonanie instalacji oświetlenia Centrum Badawczo Rozwojowego  w firmie Delphia Yachts.

Zainteresowane podmioty zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami przetargu i składania ofert.

Aktualizacja z dnia 18.11.2016 r. - informujemy o unieważnieniu przetargu z dnia 18.10.2016 r. - na wykonanie instalacji oświetlenia na terenie Centrum Badawczo Rozwojowego. Załącznik do pobrania: ,,Protokół ze spotkania komisji przetargowej”.

Aktualizacja z dn. 7.11.2016 - Na wykonanie instalacji oświetlenia nie wpłynęła żadna oferta. Delphia Yachts informuje o unieważnieniu przetargu. Zaproszenie do składania ofert na wykonanie instalacji oświetlenia zostanie wznowione po zakończeniu prac budowlanych.

Przetarg z dn.10.11.2016 r. na opracowanie formy i dostarczenie grafenu.

Informujemy o ogłoszeniu przetargu na opracowanie formy i dostarczenie grafenu w firmie Delphia Yachts.

Zainteresowane podmioty zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami przetargu i składania ofert.

Aktualizacja z dnia 6.12.2016r. Informujemy o otwarciu ofert i zakończeniu postępowania na wykonanie zamówienia – opracowanie formy i dostarczenie grafenu. Załącznik: ,,Protokół z otwarcia ofert i wyboru wykonawcy - grafen”

Przetarg z dn.10.11.2016 r. na opracowanie receptury i metody produkcji zmodyfikowanego żelkotu poliestrowego

Informujemy o ogłoszeniu przetargu na opracowaniereceptury i metody produkcji zmodyfikowanego żelkotu poliestrowego w firmie Delphia Yachts.

Zainteresowane podmioty zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami przetargu i składania ofert.

Aktualizacja z dnia 6.12.2016r. Informujemy o otwarciu ofert i zakończeniu postępowania na wykonanie zamówienia – na  opracowanie receptury i metody produkcji zmodyfikowanego żelkotu poliestrowego. Załącznik: ,,Protokół z otwarcia ofert i wyboru wykonawcy - żelkot”