29 września 2017 miało miejsce uroczyste otwarcie centrum badawczo-rozwojowego Delphia Yachts. W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych i administracji publicznej, Ministerstwa Rozwoju, instytutów badawczych, uczelni wyższych, branży przemysłu jachtowego, wykonawcy i podwykonawcy centrum CBR, przedstawiciele instytucji finansowych i mediów.

__

29 września 2017 odbyło się uroczyste otwarcie centrum badawczo-rozwojowego Delphia Yachts, w którym prowadzone będą prace nad nowymi technologiami oraz użyciem nanomateriałów w procesie produkcji jachtów.

 

Centrum powstało na terenie Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, a jego całkowita powierzchni użytkowa to 3 059,37 m2.

 

Projekt Utworzenie centrum B + R w firmie Delphia Yachts do opracowywania nowych materiałów oraz metod ich otrzymywania przy budowie form

oraz jednostek pływających i latających jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Działanie 2.1. Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B + R przedsiębiorstw.

 

Wartość projektu współfinansowanego przez Unię Europejską

ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to 12 714 535,50 zł,

a przyznane dofinansowanie wynosi 4 134 808,29 zł.

 

Nowo powstające centrum badawczo-rozwojowe będzie funkcjonowało we współpracy z Politechniką Gdańską, Politechniką Warszawską i Instytutem Chemii Przemysłowej w Warszawie.

 

Prace badawcze będą realizowane przez 14 inżynierów i 2 pracowników naukowo-badawczych.