Projekty UE

Delphia Yachts Kot ma przyjemność poinformować, że podpisała umowę na dofinansowanie projektu pt. "Utworzenie centrum B + R w firmie Delphia Yachts do opracowywania nowych materiałów oraz metod ich otrzymywania przy budowie form oraz jednostek pływających i latających". Projekt będzie realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Działanie 2.1. Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B + R przedsiębiorstw. Wartość projektu 12.714.535,50 PLN brutto, a przyznane dofinansowanie 4.134.808,29 PLN netto.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

____________________________

Delphia Yachts Kot ma przyjemność poinformować, że podpisała umowę na dofinansowanie projektu pt. "Udział w wystawie narodowej przy okazji Targów Jesiennych w Zagrzebiu". Projekt będzie realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 6.5.2. Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji. Wartość projektu 49.962,60 PLN, a przyznane dofinansowanie 30.465,00 PLN.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz publicznych środków krajowych.

____________________________

 

Delphia Yachts Kot ma przyjemność poinformować, że podpisała umowę na dofinansowanie projektu pt. "Uczestnictwo w charakterze wystawcy w międzynarodowych targach w Dusseldorfie zakończone misją gospodarczą". Projekt będzie realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 (RPO WM) Działanie 1.7. Promocja gospodarcza. Wartość projektu 359.623,20 PLN, a przyznane dofinansowanie 149.880,00 PLN.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu.

____________________________

 

Delphia Yachts Kot ma przyjemność poinformować, że podpisała umowę na dofinansowanie projektu pt. "Zaprojektowanie i wdrożenie do produkcji nowej łodzi żaglowej Delphia 46". Projekt będzie realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 4.2. Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego. Wartość projektu 3.050.000,00 PLN, a przyznane dofinansowanie 1.250.000,00 PLN.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz publicznych środków krajowych.