Aktualności z dnia 27.03.2020

Czasowe wstrzymanie produkcji jachtów w Stoczni Jachtowej Delphia Sp. z o.o.

Kierując się  społeczną odpowiedzialnością i troską o zdrowie pracowników i partnerów biznesowych, w odpowiedzi na szybkie rozprzestrzenianie się wirusa COVID-19, a także przestrzegając zaleceń podanych przez WHO oraz rząd Rzeczypospolitej Polskiej, decyzją Zarządu Stoczni Jachtowej Dephia Sp z o.o., z dniem 30 marca 2020r. Stocznia Jachtowa Delphia wstrzymuje produkcje łodzi.

Powodem podjęcia takie decyzji jest:

1)    Podjęcie wszelkich możliwych środków, aby zapewnić ochronę naszym pracownikom, współpracownikom i kontrahentom.

2)    Zachwianie płynności w łańcuchu dostaw

3)    Troska o bezpieczne środowisko pracy, jak i otocznie firmy.

Nieustannie obserwujemy rozwój sytuacji, w której się znajdujemy i postępujemy zgodnie z wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób  (ECDC) oraz władz krajowych.

W nadchodzących dniach i tygodniach będziemy nadal uważnie obserwować sytuację w Polsce, Europie i na całym świecie, aby móc szybko reagować na wszelkie zmiany. Jak tylko sytuacja na to pozwoli, wszyscy pracownicy powrócą do swoich zwykłych miejsc pracy. Do tego czasu mamy nadzieję, że wszyscy członkowie personelu i entuzjaści Delphii pozostaną zdrowi.

Ograniczamy również stacjonarną obsługę pracowników administracyjnych. Kontakt będzie odbywał się wyłącznie telefonicznie i mailowo. Wszystkie osoby, których charakter pracy pozwala na wykonywanie pracy zdalnej zostały oddelegowane do tego rodzaju działań.

Pragniemy również podziękować wszystkim pracownikom Delphii, którzy pracowali przy produkcji i sprzedaży naszych jachtów oraz obsłudze administracyjnej firmy w ciągu ostatnich tygodni i miesięcy z zaangażowaniem i pasją pomimo kryzysu związanego z koronawirusem.

Podczas przerwy produkcyjnej będziemy do Państwa dyspozycji w zwyczajowych godzinach pracy biura tj. od 8.00 do 16.00 pod numerem telefonu 87 520 74 00 oraz adresem mailowym: delphia@delphiayachts.eu

Praca produkcyjna stoczni zostaje wstrzymana do odwołania.

Liczymy na zrozumienie w tej wyjątkowej sytuacji.

Zarząd Stoczni Jachtowej Delphia Sp. z o.o.

Temporary suspension of production at the Delphia Yacht Shipyard

 

Guided by the social responsibility and concern for the health of employees and business partners, in response to the rapid spread of the COVID-19 virus, as well as following the recommendations given by WHO and the Government of the Republic of Poland, by the decision of the Management Board of Stocznia Jachtowa Dephia Sp z o.o., the shipyard will suspend production operations as of 30th March 2020.

 

This decision is taken in order to:

1) Apply the necessary prevention measures to protect the health of our employees, colleagues and contractors.
2) Offer a safe working environment to everyone working with Delphia.
3) Limit the impact on the production activity that supply chain disruptions could create.

 

We are constantly monitoring the development of the situation in which we find ourselves and we follow the guidelines of the World Health Organization (WHO), the European Center for Disease Prevention and Control (ECDC) and national authorities.

 

We would also like to thank all Delphia employees who worked on the production and sales of our yachts and serviced the company's administration in recent weeks and months with commitment and passion in the coronavirus context.

 

In the coming days and weeks we will continue to monitor the situation in Poland, Europe and around the world in order to be able to react quickly to any changes. As soon as the situation allows, all employees will return to their jobs and we will resume the production activity. Until then, we hope that all members of the group and Delphia enthusiasts will remain healthy.

 

We will limit the office presence administrative employees. Contact should only be made by phone and email. All employees whose nature of work allows them to perform remotely have been asked to work from home.

 

We will be at your disposal during normal office hours, i.e. from 8.00 to 16.00 on the phone number 87/520 74 00 and email address: delphia@delphiayachts.eu.

The persons you are usually in contact with will also remain to your disposal via mobile phones numbers and emails.

 

The yard's production work is suspended until further notice.

 

We thank you for your understanding in this unique situation.

 

Delphia Shipyard Management Board